Dragon Khan

Meet-up reglement

Net als op het forum willen we ook voor onze meet-ups werken met zo min mogelijk regeltjes en richtlijnen. Maar ook hier heeft Pretpark.club te maken te maken met de wettelijke regels en daarbij hebben we ook onze eigen opvattingen over wat we wel en niet toestaan. Dit alles natuurlijk om de meet-ups voor iedereen veilig en op een leuke manier te kunnen organiseren.

Regels en richtlijnen

  • Tijdens een meet-up geldt uiteraard het reguliere park reglement, daarnaast gelden ook deze meet-up regels en richtlijnen. Het niet opvolgen van deze regels kan gevolgen hebben voor je deelname aan toekomstige meet-ups en aanwezigheid op het forum van Pretpark.club. Je bent op die dag tenslotte ook een vertegenwoordiger van Pretpark.club.
  • Je dient bij het deelnemen aan een meet-up minstens 18 jaar oud te zijn. Als je jonger bent dan 18 mag je alleen deelnemen aan onze meet-up onder begeleiding van een volwassene die zich ook aanmeld.
  • Alleen personen die een account hebben op Pretpark.club kunnen zich aanmelden voor een meet-up. Het kan voorkomen dat het meenemen van een introducé is toegestaan voor een bepaalde meet-up, dit zal worden aangegeven in het inschrijftopic van de betreffende meet-up. Voor speciale verzoeken omtrent het deelnemen aan de meet-up kun je je wenden tot team@pretpark.club, het team zal dan besluiten of een uitzondering gemaakt kan worden.
  • Als je je deelname aan een meet-up wilt annuleren of je niet aanwezig kunt zijn in verband met ziekte, zullen we ons best doen om de betaalde kosten van de meet-up aan je terug te betalen. Dit kunnen we echter niet garanderen. Deze terugbetaling kan niet geëist worden aangezien wij ook betalingen moeten doen aan derde partijen voor het mogelijk maken van een meet-up en dit geld vaak niet terug gehaald kan worden. Belangrijk hierbij is om eventuele wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door te geven via team@pretpark.club.
  • Mocht het voorkomen dat een meet-up door overmacht niet kan plaatsvinden, kan hiervoor geen aansprakelijkheid zullen worden verleend. Ook in dat geval zullen wij altijd ons best doen om betaalde kosten terug te betalen, maar geven hiervoor geen garanties.
  • Wanneer je niet op komt dagen bij een meet-up zonder ons te informeren kan geen terugbetaling worden gevraagd danwel geëist.
  • Deelname aan een meet-up is op eigen verantwoordelijkheid.
  • Voor meet-ups in het buitenland raden we je aan een reisverzekering af te sluiten, hiervoor ben je zelf verantwoordelijk.
  • Pretpark.club behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging details met betrekking tot een bepaalde meet-up te wijzigen. Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het doorvoeren van wijzigingen in het meet-up programma of aanpassen van maximale deelnemersaantallen.
  • Pretpark.club behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging wijzigingen in het meet-up reglement aan te brengen.

Volg je ons al op social media?

Volg ons op onderstaande social media accounts en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste nieuws en discussies over pretparken! 👍🏻